Úvodní zasedání nové školské rady

čtvrtek, 11 leden 2018 09:18 | Jiří Skalický

Dne 5. 1. 2018 se konaly na naší škole volby do nově zřízené Školské rady, která je z rozhodnutí rady Pardubického kraje od 1. 1. 2018 pouze tříčlenná.

Za pedagogické pracovníky byl zvolen Ing. Jiří Skalický, za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty byl zvolen Jaroslav Sekanina, za zřizovatele je členkou rady jmenována Marie Kučerová. Jejich volební období je tři roky.

První zasedání nové školské rady je svoláno ředitelem školy na den 16. 1. 2018 od 8:40 hodin do kanceláře ředitele školy.