Soutěž „O zlaté kladívko“

středa, 29 listopad 2017 21:25 | Ing. Miloslav Tomášek

Dne 24. listopadu 2017 proběhl v areálu učebních oborů na ulici Kpt. Poplera již 2. ročník soutěže řemeslných dovedností pro žáky základních škol. Zúčastnilo se 17 dvoučlenných týmů ze šesti základních škol.

Soutěžící museli absolvovat během tří hodin tři praktické úkoly, které si pro ně připravili učitelé odborného výcviku. V zednické dílně vyzdívali pilíř 30 x 30 cm z plných pálených cihel, v truhlárně vyráběli stojánek na tužky ze dřeva. V instalatérské dílně byl úkol zaměřen i tématicky - soutěžící vyráběli svícen z polypropylenových trubek, které se užívají na rozvody vody. Pro pedagogický doprovod byla zajištěna návštěva Muzea českého karosářství.  

Všem účastníkům se soutěž líbila, spokojen byl i pedagogický doprovod. Soutěžící si odnesli propagační materiály o škole, každý dostal pamětní list a první tři družstva hodnotné věcné ceny a diplom. Velice úspěšná byla ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova, která si již podruhé odnesla hlavní cenu – zlaté kladívko.

Velký dík patří všem našim učitelům odborného výcviku za přípravu a organizaci soutěže a především Bc. Kamilu Vimrovi, který je „duchovním otcem“ této soutěže. Poděkování patří i Městu Vysoké Mýto, které na soutěž poskytlo finanční příspěvek.

Doufáme, že příští rok se přihlásí hojný počet soutěžících a tato tradice bude pokračovat dále.

Výsledky:

  1. místo – Čestmír Horáček, Petr Faltejsek – ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova
  2. místo – Lukáš Andrle, Daniela Benešová – ZŠ Vysoké Mýto, Javornického
  3. místo – Jiří Říha, Václav Glänzner – ZŠ Litomyšl, Zámecká