Seminář RDIT 2013

Ve čtvrtek 31. 10. a v pátek 1. 11. 2013 proběhla v prostorách Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto konference s mezinárodní účastí Research, Development and Innovation in Transport RDIT 2013 (Výzkum, vývoj a inovace v dopravě 2013).

Vysokomýtsko patří mezi oblasti očekávající výstavbu rychlostní komunikace R35. Místní stavební škola dlouhodobě vychovává odborníky se zaměřením na dopravní stavitelství a přitom spolupracuje s vysokými školami stejného zaměření. Výsledkem této spolupráce byla uvedená konference se zaměřením na plánování dopravních spojení v území, konstrukce dopravních staveb pozemních komunikací, konstrukce kolejové, letecké a vodní dopravy, řízení a organizace dopravy, včetně její bezpečnosti. Odborným garantem akce se stal doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., proděkan Fakulty stavební TU Ostrava. Akce se konala pod záštitou České silniční společnosti a ČKAIT. Zásadní příspěvky budou publikovány v odborném periodiku Silnice Železnice.

003

Účastníky z celé ČR přivítal starosta města Ing. Miloslav Soušek. Zajímavé příspěvky přednášeli odborníci ČVUT Praha, VUT Brno, Technické univerzity Ostrava, Univerzity Pardubice, Univerzity Žilina, VOŠ stavební Vysoké Mýto, STU Bratislava, Vojenské akademie Vyškov a zástupci odborných firem. S velkým zájmem se setkal příspěvek na téma technického řešení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, jehož výstavba je plánována v prostoru mezi Vysokým Mýtem a Chocní.

030

Jako doprovodný program prvního dne konání konference zazněly aktuální informace o dění ve výstavbě rychlostní komunikace R35, poskytnuté ředitelem Správy ŘSD Pardubice Ing. Bohumilem Vebrem.

Druhý den měli účastníci možnost navštívit nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě Dopravní fakulty Univerzity Pardubice s odborným výkladem doc. Ing. Bohumila Culka, Ph.D. a Ing. Aleše Šmejdy, Ph.D.. Exkurze byla zakončena návštěvou areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Zde byla objasněna problematika tzv. tichých krytů vozovek, využívajících recyklovaného materiálu z pneumatik a organizace a řízení vozidel provádějících zimní údržbu silnic našeho kraje.

001

013

Konference byla účastníky velmi kladně přijata, což organizátory inspiruje již nyní k úvahám o tématech dalšího ročníku. Podrobnosti viz www.rdit.cz.

Program semináře naleznete ZDE

 

exkurze do laboratoří Univerzity Pardubice

Média

Fotogalerie