Rekonstrukce tělocvičny úspěšně ukončena

čtvrtek, 08 únor 2018 21:20 | Ing. Pavel Vacek

Po mnoha letech provozu se naše škola dostala do programu zateplování objektů Pardubického kraje a mohlo tak dojít ke kompletní rekonstrukci naší tělocvičny.

Mimo vlastní zateplení hlavní prostory a přilehlých částí byly provedeny nové fasády, vybourány původní luxfery a nahrazeny novými okny, provedena kompletní obnova střešního pláště, nová podlaha, strop včetně osvětlovacích těles, nové rozvody vzduchotechniky, vybavení novým tělocvičným nářadím a další úpravy.

Slavnostního otevření se zúčastnil radní pro školství Pardubického kraje Ing. Bohumil Bernášek, vedoucí odboru školství Mgr. Martin Kiss, stavební dozor Ing. David Millich a zástupce firmy Stafi finalizace staveb s. r. o. Pardubice a pracovníci naší školy.

Věříme, že tato rekonstrukce přispěje ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy na naší škole a k podpoře tělovýchovných aktivit na mnoho dalších let.

Článek o rekonstrukci můžete nalézt také na stránkách Pardubického kraje.