Regionální matematická soutěž

čtvrtek, 16 březen 2017 22:02 | Mgr. Irena Ropková

V úterý 14. března 2017 se osmičlenná skupina našich studentů zúčastnila 35. ročníku Regionální matematické soutěže v Ústí nad Orlicí. Soutěž je určena pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol a naše škola se jí každoročně účastní. Studenti byli podle pravidel rozděleni do kategorií U1, U2 (pro žáky tříletých učebních oborů) a S1, S2, S3 (pro žáky studijních oborů). Nejlepšího umístění dosáhli Daniel Hendrych (1. A), který obsadil 6. místo a Martin Milostný (2. A), který obsadil 8. místo ve své kategorii. Gratulujeme! Velmi pěkného umístění dosáhli ve svých kategoriích i ostatní studenti.   

Všem soutěžícím patří poděkování za účast a vzornou reprezentaci školy.