Přednáška pro veřejnost o čištění vod

středa, 10 duben 2019 17:17 | Mgr. Marie Severová

Téma přednášky „Nakládání s odpadními vodami v malých obcích aneb není výstavba kanalizace zbytečná?“ přilákalo posluchače ze školy, města i okolí. Přednášející Oldřich Rec z pardubické firmy Recprojekt se snažil odpovědět na tuto i další otázky pokládané posluchači.

Nejprve porovnával množství i složení odpadních vod na vesnicích v době asi před 50 lety a v současnosti. Zmínil i oblasti s nedostatkem vody a také vlastní zkušenosti. Tam, kde je voda vzácná, si o nás, kteří splachujeme WC pitnou vodou, myslí, že jsme blázni. A my do kanalizace posíláme nejen pitnou vodu, ale i látky, které obsahují mnoho škodlivin pro vodní organismy. Tam, kde kanalizace není, proto často vidíme zakalené potoky bez života. Abychom snížili spotřebu vody, bylo by vhodné používat odpadní vodu z kuchyní a koupelen na splachování WC. Odpadní vody obsahují nejen saponáty, ale i neodbouratelné látky z léčiv. Po vyčištění pak zůstanou v čistírenském kalu a ten by se mohl po projití pyrolýzou (zahřátí na 600°C) stát použitelným např. jako hnojivo. Je to hudba budoucnosti?