Podzemní stavby – od projektu k realizaci

pondělí, 19 březen 2018 21:30 | Mgr. Miroslava Faltysová

Přednáška Ing. Tomáše Zítka, úspěšného absolventa naší školy, se konala dne 8. 2. 2018.

První část přednášky byla zaměřena na vodohospodářské podzemní stavby a na způsoby jejich realizace. Hloubení šachet se u nás provádí univerzálním a tradičním hornickým způsobem, do 11 metrů je použit drapák, pak nastupují jeřáby.

Další možností jsou protlaky, kdy se ocelová trouba usadí na vodicí rám a protlačuje se do zeminy pomocí hydraulické soustavy. Mechanizovaná ražba se provádí pomocí mikrotunelových strojů, zde je však nevýhodou jejich rychlé opotřebení.

Druhá část byla věnována dopravním podzemním stavbám, jako jsou např. tunely. Ty dělíme na hloubené, ražené a kombinované, největší pozornost věnoval přednášející těm raženým. Jedním ze způsobů provádění je konvenční ražení  ( viděli jsme ukázku toho, jak se razilo dříve, jak může vysoké nadloží tunel ,,zmáčknout“ a dozvěděli jsme se, že dnes projektanti užívají vedle statických výpočtů i 2D a 3D modely). Další možností je metoda SCL, hodí se i do špatných geologických podmínek, je ovšem finančně náročnější.

Mechanizovaná ražba prováděná metodou TBM je vlastně jakási pojízdná továrna. Využívá se valivého diskového dláta, stroj váží až 1800 tun a jeho pásový dopravník se automaticky nastavuje.

V závěru přednášky byli účastníci seznámeni s aktuálními stavbami i s těmi zamýšlenými pro blízkou budoucnost.

Mluvené slovo bylo doprovázeno bohatým obrazovým materiálem a podrobnými nákresy.