Plány stavební školy

pondělí, 04 leden 2021 13:14 | Ing. Jiří Skalický

Naše škola má za sebou již 123 let svého působení a další řádku let jistě před sebou. Stejně jako ostatní školy prošla i ona velmi zajímavým historickým vývojem, ve kterém se i právě ukončený rok 2020 zapsal významným odkazem. Nejen díky pořádaným akcím pro veřejnost, jako byla například venkovní výstava Voda a civilizace, ale i změnami v samotné výuce či výrazným zvýšením počtu žáků. Řada naší práce však zůstávala skryta většině studentů i veřejnosti – připravovalo se totiž několik projektů na rozvoj stavební školy. A mnoho z těchto plánů již spěje k úspěšné realizaci.
Navenek to tak možná nevypadá, ale uvnitř školy již probíhá čilý stavební ruch, který nás bude pravděpodobně provázet následujících pár let. Začali jsme rekonstrukcemi třech běžných učeben v nejstarší části budovy na ulici Komenského. Na ně bude navazovat i rekonstrukce dalších 2 specifických učeben, na nichž se velmi významně podílejí i spřízněné firmy. Těsně před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby jsou i projekty pro zateplení obou budov školy – tedy kromě té v centru i na ulici Kpt. Poplera, kde máme stále skvělé zázemí dílen pro výuku učebních oborů. Tento rozlehlý areál má navíc řadu dalších ambicí pro přínosné změny – velkým cílem je využít jej nejen pro potřeby školy, ale i muzea či jako sportoviště pro veřejnost.
Plánujeme i další akce, které nebudou jen stavebního charakteru – výstavu prací našich žáků v městském infocentru, hudební festival Randálfest, řadu vzdělávacích kurzů pro žáky i veřejnost a mnoho dalšího.
Doba je sice nejistá a podmínky se v ní mění každou chvílí, ale chuť posouvat kupředu školství ve Vysokém Mýtě nás stále neopouští. Věříme, že si kromě vysoké kvality vzdělání udržíme i velmi přátelskou atmosféru, která na naší škole vládne.
Poznáte z fotografií, které učebny jsou právě teď v rekonstrukci?