Ocenění našich studentů ČKAIT

sobota, 02 únor 2019 21:23 | Ing. David Karbulka

Dne 17.1 2019 proběhla valná hromada ČKAIT v Domě techniky v Pardubicích. Při té příležitosti byli oceněni za výborné studijní výsledky naši studenti Marin Kadrmas (3. ročník SOŠ) a Jan Jančík (3. ročník VOŠ).

Na valné hromadě byli řešeny problémy ve stavebnictví jakými jsou centralizace operačních programů nebo o pochybeních v zadávacích dokumentacích způsobených projektanty. Dále o nedokonalých projektových a inženýrských přípravách projektu, které vedou k prodlevám. V neposlední řadě o nepříznivém růstu cen stavebního materiálu a práce.