Ministryně školství navštívila naši školu

středa, 10 únor 2016 01:34 | Jiří Skalický

Jste hodně výjimeční

Den 2. únor 2016 byl pro naši školu opravdu významný. V rámci své dvoudenní návštěvy Pardubického kraje paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová zavítala na vysokomýtskou stavební školu. Bez nadsázky lze říci, že si nás paní ministryně získala svým vstřícným a milým vystupováním. V doprovodu ředitele školy Pavla Vacka, náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, starosty Vysokého Mýta Františka Jiraského, poslanců Jiřího Junka a Augustina Karla Andrle Sylora, vedoucího odboru školství a kultury Pardubického kraje Martina Kisse a dalších hostů si Kateřina Valachová prohlédla prostory školy, navštívila unikátní hydrotechnickou laboratoř a další učebny a na závěr zhruba dvacetiminutového brífinku pohovořila se studenty a zaměstnanci školy.

Škola má v úmyslu hydrotechnickou laboratoř rozšířit o další modely a ústy paní ministryně byla přislíbena finanční pomoc MŠMT.

V průběhu celé návštěvy se paní ministryně živě zajímala o chod školy a plány jejího rozvoje. Seznámila se se všemi jejími vzdělávacími stupni. Pozitivně hodnotila nově akreditovaný obor Nízkoenergetické a pasivní objekty na vyšší škole. Česká republika se přihlásila k projektu EU ohledně snižování emisí skleníkových plynů a celkové spotřeby energie. V této souvislosti škola připravuje ve spolupráci s Pardubickým krajem otevření Stavebního centra trvale udržitelných budov ve svém areálu ve Vysokém Mýtě. Centrum bude poskytovat informace všem zájemcům o problematiku nízkoenergetické a pasivní výstavby.

V souvislosti s nutností výstavby dopravní infrastruktury, zejména dálniční sítě, byla pozitivně hodnocena příprava absolventů oboru dopravní stavitelství na střední i vyšší odborné škole. Praxe trvale potvrzuje zájem o tyto absolventy. Zpestřením byla ukázka vítězných fotografií soutěže Inženýrská stavba 2015 studentů z českých i slovenských škol.

Při prohlídce učebny výpočetní techniky naši významní hosté ocenili vysokou technickou úroveň a invenci studentů zaměřených na pozemní stavitelství a architekturu.

MŠMT se svými aktivitami snaží podpořit také technické učební obory, jejichž absolventů je velký nedostatek a v tomto úsilí bude pokračovat i nadále.

„Chceme, aby se vzdělávání víc propojilo s tématy v režii ministerstva životního prostředí, což platí jak o strategii snižování energetické náročnosti, tak o ochraně a zadržování vody v území z hlediska hrozby sucha. A to jsou tedy v obou případech témata, kterými se vaše stavební škola zabývá.“ řekla Kateřina Valachová.

„V době, kdy máme v celém státě problémy s udržením vody v krajině a na druhé straně s jejím zvládáním při záplavách či povodních, jsou odborně připravení absolventi v tomto oboru velmi důležití,“ uvedl Roman Línek.

Paní ministryně po prohlídce školy a seznámení se s jejími aktivitami a plány dodala: „Jste hodně výjimeční.“

 

Ing. Pavel Vacek

 

fotografie: Deník/Iva Janoušková