Měření mapového podkladu v Knířově

neděle, 12 červen 2016 22:47 | Ing. Bc. Pavel Voříšek

Geodetické měření třídy SI3 – D (střední škola – obor dopravní stavby) proběhlo ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2016 v lokalitě VM – Knířov. Celkem 11 studentů 3. ročníku zaměřilo danou lokalitu metodou elektronické tachymetrie. Měřickou síť pro podrobné měření zaměřil pro studenty metodou GNSS – RTK (CZEPOS) Ing. Pavel Voříšek, kterému tímto děkujeme. Na závěr studenti měření zpracovali a z vytvořených seznamů souřadnic a výšek vygenerovali digitální model terénu. Výstupy z měření studenti využijí pro ročníkové projekty.