Jak bude vypadat silnice budoucnosti?!

neděle, 11 listopad 2018 19:33 | Ing. Stanislav Skalický

Ve dnech 14. a 15. července 2018 se v Berlíně uskutečnila konference (pod názvem E&E Event 2018), která na tuto otázku hledá odpověď. Nová silnice má být adaptabilní (prefabrikace, modulární řešení, menší hlučnost, samočistící a protiemisní vlastnosti). Má být také energeticky pozitivní (fotovoltaická a elektrická - auta se budou nabíjet za jízdy). A ještě má být digitální (dynamické značení, komunikující s řidiči i chodci). A nemylte se, že je sci-fi, ve Francii již mají zkušební úseky!

silnice budoucnosti

Představte si: silnice (i chodníky a cyklostezky) budou v zimě ohřívány, tedy nebudou namrzat, nebude třeba posypu ani údržby (nebudou poruchy způsobené vodou a mrazem). Nebo třeba: auta budou autonomní – díky počítačům, laserovým skenerům a kamerám je bude "řídit" silnice, a to zcela bezpečně (řidič bude jen sdělovat systému své žádosti). A ještě třeba: silnice bude kumulovat teplo, bude vyrábět elektrický proud, který bude "pohánět" celý systém digitálního značení a řízení a napájet všechna vozidla individuální i hromadné dopravy....

Co tomu říkáte...?

Ing. Skalický (vypracováno s užitím časopisu Silnice + mosty, 3/2018)