Exkurze na katastrální úřad

pátek, 18 březen 2016 11:23 | Jiří Skalický

V pondělí 14. března 2016 navštívili studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Exkurze se uskutečnila v rámci semináře Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy. Na začátku exkurze jsme vyslechli poutavou přednášku Ing. Daniela Králíka (ředitel katastrálního pracoviště), pak následovala prohlídka vlastního úřadu s ukázkami různých katastrálních map (mapy KN, ZE, mapy původního pozemkového katastru, přídělové elaboráty, …). Podívali jsme se i do sbírky listin a pozemkové knihy.

Ing. Pavel Voříšek