Exkurze do Polabí a Hradce Králové

neděle, 03 prosinec 2017 23:44 | Adam Barnet, třída SI3-V

V úterý 21. 11. 2017 jsme se vydali my vodaři 3. ročníku společně s panem učitelem J. Skalickým na exkurzi, která byla zakončena konferencí v Hradci Králové.

Naše cesta začala brzy ráno u školy a pokračovala do Blanska u Chrudimi, kde se v rohu místního fotbalového hřiště nachází vrt s podzemní vodou. Vodu jsme mohli ochutnat – byla silně mineralizovaná, zapáchala (po sirovodíku), ale kvalitní. Poté naše cesta pokračovala k řece Doubravě na lokalitu, pro kterou kreslíme úpravu toku v rámci konstrukčního cvičení. Po cestě jsme ještě u vesničky Kobylnice navštívili válcový jez. Jen o pár metrů dál začíná naše situace do projektu. Po prohlédnutí okolí jsme pokračovali na zdymadlo do Týnce nad Labem. Zde nám pan průvodce řekl a ukázal spoustu zajímavých věcí – třeba jak funguje plavební komora. Také řekl, že kromě rekreačních lodí se už lodní doprava v tomto úseku bohužel téměř nevyužívá. Ještě jsme navštívili nedalekou vodní elektrárnu. Následně jsme navštívili přístav a loděnici ve Chvaleticích, která již také zeje prázdnotou. Po této zajímavé zastávce jsme se přesunuli do Hradce Králové, kde jsme měli více jak hodinu čas na jídlo a převlečení do společenského oblečení. Po obědě jsme totiž šli na významnou odbornou konferenci „Vodní toky“, která se konala v hotelu Černigov. Přednášky byly zajímavé a poučné. Všem se nám zde moc líbilo, doufám, že příště pojedeme zas.