Adaptační kurz

Adaptační kurz je určen žákům prvních ročníků  střední školy.Nejvhodnějším termínem jsou první dny v září, než žáci zasednou do lavic. Realizace adaptačního kurzu probíhá ve Výcvikovém středisku Pastviny pod vedením lektorů a dohledu dvou pedagogů. Hlavním cílem adaptačního kurzu je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s třídním učitelem. Žáci stráví tři dny pod vedením profesionálních lektorů. V novém prostředí střídají hry (seznamovací, zážitkové, psychologické, společenské) se sportovními aktivitami. Učí se spolu řešit úkoly a vytvářejí se tak základy dobře fungujícího kolektivu.